Studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie proponują następujące specjalności:

 

  • Specjalista ds. wspierania rodziny (asystent rodziny)
  • Specjalista ds. pieczy zastępczej (koordynator pieczy zastępczej)
  • Specjalista ds. polityki rodzinnej
  • Specjalista ds. psychoprofilaktyki rodzinnej

 

 

Obecnie te specjalności są realizowane w systemie bolońskim: 3 letnie studia zawodowe licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. Studia na kierunku nauk o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Absolwent powinien posiadać wiedzą interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych, z zakresu medioznastwa i komunikacji społecznej.

Wiedza uzupełniana jest praktykami. Zależnie od specjalności praktyki odbywają się w szkołach, poradniach małżeńsko-rodzinnych, w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, godz. 10:13 - Ewa Zięba