STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • nauczania języka niemieckiego
  • prowadzenia samodzielnych badań nad literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych
  • tłumaczenia tekstów specjalistycznych i literackich

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia germańska;

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii germańskiej;

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:02 - Magdalena Kargol