ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • tworzenia aplikacji desktopowych, webowych oraz na platformy mobilne (C++, Java, C#)
  • sztucznej inteligencji
  • systemów operacyjnych i sieci komputerowych (CISCO)

Zawody:

  • programista JAVA, PHP
  • wdrożeniowiec
  • projektant szkoleń e-learningowych
  • administrator bezpieczeństwa danych
  • analityk systemowy
 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: informatyka, matematyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych i technicznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku informatyka odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:19 - Magdalena Kargol