Studia II stopnia na kierunku nauki o rodzinie proponują następujące specjalności:

 

  • PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ

  • SPECJALISTA ds. PEDAGOGIKI RODZINNEJ

  

Obecnie te specjalności są realizowane w systemie bolońskim: 3 letnie studia zawodowe licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. Studia na kierunku nauk o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Absolwent powinien posiadać wiedzą interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych, z zakresu medioznastwa i komunikacji społecznej.

Wiedza uzupełniana jest praktykami. Zależnie od specjalności praktyki odbywają się w szkołach, poradniach małżeńsko-rodzinnych, w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, godz. 09:14 - Ewa Zięba