Rozpoczynamy rekrutację 2014/15 i otwieramy nowe kierunki studiów

 DARMOWY DRUGI KIERUNEK STUDIÓW NA KUL
już od 1 października 2015! 

 

   

Student po ukończeniu I roku może studiować poza swoim kierunkiem
podstawowym na innych kierunkach, także w innych szkołach wyższych, o ile:
1) wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na podstawowym
kierunku i uzyska zgodę właściwych dziekanów
lub
2) zostanie przyjęty na drugi kierunek w trybie rekrutacji i złoży do dnia
rozpoczęcia roku akademickiego oświadczenie określające, który z kierunków
jest kierunkiem podstawowym.

 

  • Student przyjęty na dodatkowy kierunek studiów zamiast oryginału świadectwa maturalnego składa jego odpis wraz z oświadczeniem 


Oświadczenie

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2015, godz. 08:41 - Magdalena Kargol