OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA:

INTELEKTUALISTA

MIĘDZY POWOŁANIEM A APOSTAZJĄ

 

Lublin, 03-04.12.2014 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

Kolegium Jana Pawła II, Aula C-1031

 

 

ORGANIZATORZY:

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL

Katedra Filozofii Społecznej KUL

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL

Sekcja Socjologii Nauki PTS

 

 

     Patronat Honorowy                                              Patronat Medialny 

      

 

 

 

 

       

 

    

                                                             

 

 

PROGRAM KONFERENCJI (plakat):

DZIEŃ 1 (środa, 03.12.2014)

 

10.00-10.30       Otwarcie konferencji

JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL – ks. prof. dr hab. Stanisław Fel

Dyrektor Instytutu Socjologii KUL - prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński

 

10.30-10.45       Głos wprowadzający: mgr Tomasz Peciakowski

 

10.45-14.00   SESJA 1 - Intelektualiści – rola a powołanie

                                                                             

Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

 

10.45-12.00       Część I

 • prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, UMK, Samobójstwo Oświecenia? O osiągnięciach rozumu, które przynoszą kres ludzkiego świata
 • prof. dr hab. Andrzej Boczkowski, UŁ, Uniwersytet jako fabryka intelektu – schyłek i perspektywa odrodzenia
 • prof. dr hab. Marek Hetmański, UMCS, Intelektualiści – ich wiedza, jej funkcjonowanie i wartość

12.00-12.30       Dyskusja

 

12.45-13.30       Część II

 

 • prof. dr hab. Wiesław Wójcik, IHN PAN, Między autonomią nauki  a jej zaangażowaniem społecznym. Przykłady inicjatyw społecznych i naukowych polskich uczonych z przełomu XIX i XX wieku
 • prof. dr hab. Andrzej Tarczyński, UKW, Wybory i dylematy w roli społecznej naukowca

13.30-14.00       Dyskusja

 

15.00-18.45   SESJA 2 - Intelektualiści – wiedza a zaangażowanie

 

Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

                                                                             

15.00-16.15       Część I

 • prof. dr hab. Jan Poleszczuk, UwB, Intelektualiści i politycy – gra o władzę
 • prof. dr hab. Lech Zacher, Akad. Koźmińskiego, Intelektualiści w zmieniających się kontekstach cywilizacyjno-kulturowych
 • prof. dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, UZ,  Co wiedzą, w co wierzą, w co wątpią współcześni intelektualiści i jaki przekaz kierują do opinii publicznej?

16.15-16.45       Dyskusja                                                                                 

 

17.00-18.15       Część II

 

 • dr hab. Maciej Kociuba, UMCS, Intelektualista w świecie przemiany aksjologicznej. Od etyki wertykalnej do horyzontalnej
 • dr hab. Teresa Stanek, UAM, Biblijny obraz człowieczeństwa. Społeczność i jej nauczyciel
 • prof. dr hab. Zbigniew Rykiel, URz, Intelektualista jako obrońca norm i wartości oraz kontestator

18.15-18.45       Dyskusja

 

 

DZIEŃ 2 (czwartek, 04.12.2014)

 

10.00-14.45   SESJA 3 - Intelektualiści – misja a ideologia

                                                                             

Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC

 

10.00-11.15       Część I

 • prof. dr hab. Jan Mazur OSPPE, UPJPII, Pod presją i urokiem ponowoczesnych ideologii. Refleksja na temat kondycji ideowej współczesnych intelektualistów w Polsce
 • prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, UKSW, Intelektualiści i podwójna polska transformacja. O pilocie, który z nami nie leci
 • prof. dr hab. Grażyna Woroniecka, UW, Wiedza-władza-zabawa. Intelektualista w gabinecie krzywych luster

11.15-11.45       Dyskusja

 

12.00-13.15       Część II

 

 • prof. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, UMCS, Wiedza dla kogo i wiedza po co. Polscy badacze społeczeństwa wobec zadań swojej nauki
 • prof. dr hab. Kazimierz Kondrat, WSE w Białymstoku, O znaczeniu apostazji w powołaniu intelektualisty
 • dr Henryk Raszkiewicz, SGGW, Intelektualiści poza powołaniem i apostazją

13.15-13.45       Dyskusja

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 01:28 - Tomasz Peciakowski