STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INFORMATYKI

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 5-6 listopada 2016 r.

 

 

 

Plan studiów w r. ak. 2015/2016

 

 

Rozkład zajęć w r. ak. 2015/2016 w semestrze letnim

po zmianach

 

grupa ogólna 1

grupa ogólna 2

grupa dydaktyczna

 

 

Rozkład zajęć w r. ak. 2015/2016 w semestrze zimowym:

 

Uwaga: nastąpiła poniższa zmiana planu zajęć 

Konwersatorium z Grafiki rastrowej z soboty 23 I zostało przeniesione na następujące terminy: niedziela 31 I godz. 15.00-16.35 i niedziela 14 II godz. 15.00-16.35

Ćwiczenia z Grafiki rastrowej (grupa ogólna 1) zostały przeniesione z soboty 23 I  na niedzielę 24 I godz. 15.00-16.35.

Ćwiczenia z Grafiki rastrowej (grupa dydaktyczna/ grupa ogólna 2) w sobotę 23 I zostały przesunięte z godz. 8.00-11.45 na godz. 11.40-14.55.

 

Plany zajęć po zmianach:

grupa ogólna 1

grupa dydaktyczna (grupa ogólna 2)

 

Uwaga: poniżej zamieszczono rozkład zajęć zmodyfikowany w dniu 6 listopada br. Terminy zjazdów nie uległy zmianie.

 

grupa ogólna 1

grupa ogólna 2

    grupa dydaktyczna

 

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 7-8 listopada 2015 r.

Prosimy o sprawdzenie przed rozpoczęciem zajęć informacji o ewentualnych zmianach w rozkładzie zajęć.

 

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że na terenie Kampusu przy ul. Konstantynów 1 wydzielone są strefy bezpłatnych miejsc parkingowych dla upoważnionych pracowników i studentów oraz strefy płatnych miejsc parkingowych. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem upoważnień do bezpłatnego parkowania na bezpłatnych miejscach parkingowych w roku akademickim 2015/2016 proszeni są o przesłanie do 5.11.2015 r. pod adres: wmiak@kul.pl wiadomości e-mail zawierającej następujące informacje: nazwisko, imiona, telefon kontaktowy, kierunek studiów (Studia podyplomowe w zakresie informatyki), dane dotyczące pojazdu (marka, nr rejestracyjny).

 

 

Plan studiów - grupa ogólna 2015/16

Plan studiów - grupa dydaktyczna 2015/16

Program studiów - grupa ogólna 2015/16

Program studiów - grupa dydaktyczna 2015/16

Regulamin studiów podyplomowych

 

 

Wzory podań:

 

Plan studiów w r. ak. 2014/2015

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA POTRZEBY STRON WWW

 (Studia nie zostały uruchomione w roku akademickim 2015/2016)

 

  

 

NOWA OFERTA EDUKACYJNA KUL ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY

(Projekt realizowany w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015)

 

Oferta studiów podyplomowych i kursów dokształcających współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Autor: Mikołaj Kosyra
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2016, godz. 11:42 - Anna Położyńska