ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia nie zostaną uruchomione w RA 2015/2016

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis studiów:

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w administracji publicznej.

 

Studia przeznaczone są dla:

 • przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo
 • pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej. Omówione zostaną zagadnienia m.in. z zakresu ustroju i zadań administracji rządowej centralnej i terenowej oraz samorządowej, prawa publicznego gospodarczego, finansów publicznych, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy w obszarze administracji publicznej, prawa europejskiego, budowlanego, zamówień publicznych. W ramach ćwiczeń w pracowni komputerowej słuchacz zdobędzie umiejętności z zastosowań technologii informatycznych w administracji publicznej.

Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Program studiów/kadra dydaktyczna:

W programie studiów między innymi:

 • ustrój i zadania administracji rządowej i samorządowej
 • kontrola i nadzór w administracji publicznej
 • umowy publicznoprawne, prawo zamówień publicznych
 • finanse publiczne, ordynacja podatkowa, podatki i opłaty lokalne
 • prawo pracy, prawo cywilne, prawo karne w administracji
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
 • system prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej
 • informatyka w administracji

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2015, godz. 12:21 - Magdalena Fara