AKTUALNOŚCI:

Plan zajęć I zjazdu:

plan_zajęć_audyt

 

Zajęcia w czasie tego zjazdu odbędą się wyjątkowo

w budynku Collegium Jana Pawła II przy

al. Racławickich 14 w sali C-507 oraz C-506.

Wynika to z konieczności przeprowadzenia

zajęć w pracowni komputerowej

 

Terminarz zjazdów II semestru:

25-26 lutego

11-12 marca

1-2 kwietnia

22-23 kwietnia

13-14 maja

Dodatkowo zostanie wyznaczony termin

egzaminu końcowego

 

Poniżej znajduje się plan zajęć

I semestru studiów.

_plan_i_semestr_1

UWAGA!!!!

Zajęcia będą odbywać się

w budynku Collegium Iuridicum,
ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin

 

 

Program, plany zajęć,

materiały dydaktyczne, skrypty, tezy:

 

 


 

 

 

 

Dane teleadresowe jednostki organizacyjnej:

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe jednostki obsługującej Studia Podyplomowe:

 

 

 

 

Godz. otwarcia sekretariatu:

Centrum Studiów Podyplomowych
Kolegium Jana Pawła II
Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

tel. (81) 445-39-96, fax (81) 445-39-97
centrumsp@kul.pl  

pokój C-316, C-314

  

pon. - pt . 8:00 - 15:30

sob. 9:00 - 13:00 

 

 

 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 13:07 - Edyta Koziej