DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Studia nie zostaną uruchomione w RA 2015/2016

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Celem studiów jest przygotowanie pracowników do pracy w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, świetlicach socjoterapeutycznych, którzy w sposób profesjonalny zaoferują pomoc uczniom wymagającym wsparcia.

Dodatkowe warunki przyjęcia:

Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, ukończenie studiów psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, nauk o rodzinie lub pracy socjalnej.

Liczba semestrów:

 3 semestry

Opłata za semestr:
 1400 zł/semestr
Program studiów/kadra dydaktyczna:

W programie studiów przewidziano 3 moduły:

1) poradnictwo,

2) diagnoza,

3) kompetencje pomocowe.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 30 kwietnia 2013 r.

W ramach studiów słuchacze uczestniczą w 340 godzinach zajęć dydaktycznych oraz odbywają praktyki w wymiarze 60 godzin.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym; realizowane są w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 13:35 - Magdalena Fara