Studia podyplomowe

w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych

 

Studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych zostały realizowane na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie. Studia były adresowane do:

 

1.     adwokatów, radców prawnych; sędziów, mediatorów;

2.     prawników, zwłaszcza do prowadzących działalność gospodarczą lub zatrudnionych w przedsiębiorstwach na umowę o pracę lub umowę zlecenie;

3.     następnie do wszystkich absolwentów studiów z zakresu prawa, administracji;

4.     absolwentów innych kierunków studiów.

 

Beneficjenci projektu otrzymali:

  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych,
  • Certyfikat mediatora w jednym z przewidzianych w programie studiów i wybranym przez słuchacza obszarze mediacji. Wystawcą certyfikatu jest Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez pracowników nauki, Ministerstwa Sprawiedliwości, pracowników kancelarii prawniczych, sędziów, mediatorów.

 

Czas trwania studiów:

2 semestry (180 godzin), 1 edycja, 48 słuchaczy.

Zjazdy odbywać się będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (5 zjazdów w jednym semestrze).

 

Data rozpoczęcia zajęć: marzec 2011 r.

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Balawajder
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 12:09 - Piotr Sławicki