PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia podyplomowe realizowane w projekcie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Program studiów został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Głównym celem studiów jest:

- umożliwienie zdobycia uprawnień do nauczania przedmiotu ‘podstawy przedsiębiorczości’ w szkołach ponadgimnazjalnych,

- wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Liczba semestrów:

3 semestry

Opłata za semestr:

160 zł/semestr

Studia w 85% dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego

Adresaci studiów:

1. nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu ‘podstawy przedsiębiorczości’ oraz rozszerzeniem wiedzy w obszarze dyscyplin społeczno-ekonomicznych;

 

2. osoby posiadające wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym (osoby planujące podjęcie zatrudnienia jako nauczyciel oraz bierne zawodowo osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi/nauczyciele).

Dodatkowe ograniczenia projektu:

Oferta ma charakter ogólnopolski, skierowana jest przede wszystkim do osób z terenów województwa: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 

Limit miejsc: 50

 Kwalifikacje/Umiejętności:

1. kwalifikacje do nauczania przedmiotu ‘podstawy przedsiębiorczości’

(II przedmiot)

2. poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości obejmujące zagadnienia m.in. sposobów organizacji przedsiębiorstw, roli państwa w gospodarce, planowania kariery zawodowej i kształtowania postaw przedsiębiorczych;

3. wzrost wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości.
Dodatkowe wymagania do podjęcia studiów:
zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku ‘nauczyciel’ lub dokument poświadczający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych.
TERMINY ZJAZDÓW:
SEMESTR PIERWSZY:
12-13.03
2-3.04
16-17.04.
7-8.05.
21-22.05.
11-12.06.
Zajęcia będą obywać się w soboty i w niedziele w godzinach: 9.00-17.30
WZÓR UMOWY

Zamieszczamy do wglądu wzór umowy dot. płatności za studia.

NBP_wzór_umowy

FOTORELACJA Z INAUGURACJI STUDIÓW

  

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016, godz. 11:57 - Magdalena Fara