28 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim zostało podpisane Porozumienie w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia na Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II Studiów podyplomowych w zakresie służby publicznej dla co najmniej 25-osobowej grupy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w okresie luty 2013 r. - luty 2014 r. Umowę podpisali Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL oraz Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman.
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2013, godz. 14:20