Studia realizowane na Wydziale Zamiejscowym
Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

Opis studiów

  • Studia kwalifikacyjne  z zakresu terapii zajęciowej poprzez sztukę mają na celu umożliwienie absolwentom: pedagogiki, psychologii, socjologii, studiów medycznych oraz innych pokrewnych kierunków nabycia umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych w pracy terapeuty zajęciowego dzieci, młodzieży i dorosłych w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, sanatoriach, policyjnej izbie dziecka, ośrodkach interwencji kryzysowej, środowiskowych domach pomocy, świetlicach socjoterapeutycznych, terapeutycznych, środowiskowych oraz placówkach służby zdrowia.
Program studiów
  • Studia podzielone są na 3 semestry. Obejmują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty (w tym m.in. warsztaty: hipoterapii, garncarskie, rzeźbiarskie, wikliniarskie, florystyczne, muzykoterapii, teatroterapii), seminarium oraz praktyki. Zajęcia warsztatowe odbywają się w WZNoS KUL oraz na warsztatach terapii zajęciowej w Stalowej Woli. Planowany jest także grupowy  wyjazd do Pysznicy w celu realizacji specjalistycznych warsztatów z hipoterapii.
Kwalifikacje
  • Absolwent uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej poprzez różne formy sztuki.

 

Liczba semestrów: 3
Opłata za semestr: 1.300 zł