Studia I stopnia na kierunku praca socjalna proponują następujące specjalności:

 

  • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi i starszymi

  • Przeciwdziałanie problemom społecznym

 

 

Proponujemy studia II stopnia na kierunku nauki o rodzinie i następujące specjalności:

 

  • Specjalista ds. wspierania rodziny (asystent rodziny)

  • Specjalista ds. pieczy zastępczej (koordynator pieczy zastępczej)

  • Specjalista ds. pedagogiki rodzinnej

  • Praca socjalna z rodziną
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2013, godz. 12:15 - Ewa Zięba