Studia Prawnicze KUL 1/2016

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Jerzy ADAMCZYK, Struktura organizacyjna niższego seminarium duchownego

 

Anna HAŁADYJ, Ochrona danych osobowych i inne przesłanki odmowy udostępniania danych zawartych w protokołach pokontrolnych stanowiących informacje o środowisku

 

Grzegorz MAROŃ, Odwołanie do Maryi w polskim prawie

 

Krzysztof MIKOŁAJCZUK, Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny

 

Piotr MOŻYŁOWSKI, Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego

 

Dorota STOLAREK, Zabronione zachowania męża pokrzywdzonego cudzołóstwem „Pasterz” Hermasa a lex Iulia de adulteriis

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Ewelina BACHERA, Hanna CHMIELEWSKA, Dziecko zaznaje – różne kraje, różne ujęcia

 

Galyna KOVALYK, Służebność w Hetmanacie a prawo rzymskie

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. Ustawa nr 112 z dn. 12 lipca 2011 r. (opublikowana w Dzienniku Ustaw Republiki Włoskiej nr 166 dn. 19 lipca 2011 r.), Ustanowienie Organu ochrony praw dzieci i młodzieży (tłum. Anna Dąbrowska)

 

RECENZJE

 

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski, Wydawnictwo KUL, wyd. II poprawione i uzupełnione, Lublin 2015, ss. 195 (rec. Jerzy Flaga)

 

Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski (red.), Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 187 (rec.Tomasz Dąbrowski)

 

SPRAWOZDANIA

 

Nadzór i kontrola w administracji samorządowej, 20 kwietnia 2015 r. (Kamil Mania)

 

Prawo cywilne – wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 21 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka)

 

XXIII Tydzień Prawników, Lublin, 20-24 kwietnia 2015 r. (Agnieszka Bernecka, Mateusz Jan Gabryel)

 

Swobody działań na rynku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 19-21 maja 2015 r. (Mateusz Jan Gabryel)

 

Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 8 maja 2015 r. (Kamil Mania)

 

Sprzedaż w obrocie konsumenckim. II Międzynarodowa konferencja konsumencka, Lublin, 14-15 maja 2015 r. (Wojciech Wytrążek)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2015 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz)

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017, godz. 19:29 - Zuzanna Gądzik