Studia_z_przyszloscia

Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ dla studiów magisterskich na kierunku Filologia romańska

 

W ramach obowiązkowego programu studiów studenci studiów II stopnia IFR uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki dwóch języków: języka francuskiego i hiszpańskiego lub włoskiego, które mają na celu przygotowanie do komunikacji zawodowej i pracy w przedsiębiorstwie. Obowiązkowe dla wszystkich studentów II stopnia są także zajęcia stanowiące podstawę do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego. Fakultatywne są natomiast zajęcia poświęcone dydaktyce nauczania drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego i włoskiego).

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem  dyplomowej pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, akwizycja i dydaktyka) i złożeniem egzaminu magisterskiego.

 

Zasady rekrutacji

       Plan studiów        

             Rozkład zajęć

            

                       Specjalizacja nauczycielska (II stopień)       

        

                                   Instrukcja praktyk pedagogicznych 2015/16.pdf

 

                                        Praktyki zawodowe j. francuski/hiszpański/włoski

 

                                                                                    Magisterium    

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 07:12 - Edyta Kociubińska