STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KUL

KIEROWNIK

 mgr PIOTR OLEJARNIK

 

Z-CA KIEROWNIKA: mgr Arkadiusz Czarnecki

 

 

Starsi wykładowcy:

mgr Arkadiusz Czarnecki

mgr Jarosław Dobosz (urlop)

mgr Małgorzata Januszewicz

mgr Stanisław Lis

mgr Piotr Olejarnik

mgr Wojciech Paszek

mgr Iwona Szyłejko

 

Wykładowcy:

dr Joanna Kubińska

 

Instruktorzy:

 

mgr Adam Piwiński

 

Instruktorzy zatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej:

mgr Łukasz Harbuz

mgr Łukasz Kamiński

 

dr Krzysztof Krawczyk

 

mgr Małgorzata Krawczyk

 

mgr Iwona Ludjan

 

mgr Barbara Pudło

 

      

Sekretariat Studium:

specjalista -   mgr Barbara Psuj   tel. (81) 445-49-82

specjalista - mgr Beata Rawska tel. (81) 445-49-88

samodzielny referent - Jolanta Wójcicka tel. (81) 445-49-88

 

e-mail: swfis@kul.pl

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016, godz. 17:31 - Beata Rawska