STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KUL

KIEROWNIK

 mgr PIOTR OLEJARNIK

 

Z-CA KIEROWNIKA: mgr Arkadiusz Czarnecki

 

 

Starsi wykładowcy:

 

mgr Arkadiusz Czarnecki

mgr Jarosław Dobosz

mgr Małgorzata Januszewicz

dr Joanna Kubińska

mgr Piotr Olejarnik

mgr Wojciech Paszek

mgr Iwona Szyłejko

 

Instruktorzy:

 

mgr Adam Piwiński

mgr Anna Zarańska

 

Sekretariat Studium:

specjalista -   mgr Barbara Psuj   tel. (81) 445-49-82

specjalista - mgr Beata Rawska tel. (81) 445-49-88

samodzielny referent - Jolanta Wójcicka tel. (81) 445-49-88

 

e-mail: swfis@kul.pl

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2016, godz. 19:45 - Beata Rawska