klasy 0-3

Zajęcia warsztatowe (60 minut):

 

Prezentacja z elementami warsztatowymi (45 minut):

 

klasa 4-7

zajęcia warsztatowe (60 minut):

 

Prezentacja z elementami warsztatowymi (45 minut):