2007

XLIX Tydzień Filozoficzny

XXXIX Tydzień Eklezjologiczny

XV Tydzień Prawników

Dzień otwartych drzwi

KWIECIEŃ

16.04.2007 r.
Interdyscyplinarna sesja bioetyczna o depresji

16-17.04.2007 r.
Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita?

18.04.2007 r.
Udział katolików w życiu publicznym. Pastoralne wyzwania wobec Kościoła w Polsce

19.04.2007 r.
Kultura i sztuka Estonii


CZERWIEC

04.06.2007 r
Promocja pierwszego tomu Dzieł Wszystkich Cypriana Norwida

04-05.06.2007 r.
Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne

06.2007 r.
Nauczanie historii w Polsce i na Ukrainie

16.06.2007 r.
Dzień Absolwenta KUL

21-22.06.2007 r.
Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce

30.06.2007 r.
Zjazd Absolwentów i Sympatyków Filozofii Przyrody


WRZESIEŃ

06-10.09.2007 r.
Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa

13-14.09.2007 r.
Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

17-18.09.2007 r.
Oblicza filozofii XVII wieku

22.09.2007 r.
INAUGURACJA LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI

24-26.09.2007 r.
XIV Seminarium „Nauka - Religia - Dzieje”

27-28.09.2007 r.
Sympozjum - Personalizm Polski

PAŹDZIERNIK

04-06.10.2007 r.
Prawda w literaturze

07-13.10.2007 r.
Interpretation and Renewal of Religious Traditions

09.10.2007 r.
Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych

11.10.2007 r.
Spotkanie z o. Danielem Ange

11.10.2007 r.
Stanisław Vincenz i jego dzieło

15.10.2007 r.
Medal za Zasługi dla KUL

15.10.2007 r.
Biskup Solidarności Edward M. Frankowski

15-16.10.2007 r.
Człowiek Drogą Kościoła

15-16.10.2007 r.
Służba Prawdzie, Wolności i Życiu

17.10.2007 r.
My Europe

18.10.2007 r.
Młodzi w cyberprzestrzeni

18-19.10.2007 r.
Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Teksty & idee

19.10.2007 r.
Ksiądz Profesor Janusz Nagórny – teolog moralista

20.10.2007 r.
Opowieści Papieskie

21.10.2007 r.
Inauguracja 90. Roku Akademickiego

22-23.10.2007 R.
Prawo rzymskie a kultura prawna Europy

23.10.2007 r.
Wykład dr Andrei Hopp

25-27.09.2007 r.
II Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne

26.10.2007 r.

Mariologia polska w kontekście kultury XXI wieku