7 stycznia

w holu Collegium Norwidianum odbył się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Nowozelandczyka polskiego pochodzenia Krzysztofa Pfeiffera Na końcu świata poświęconej emigracji polskiej w Nowej Zelandii oraz temu krajowi. Wystawę zorganizowały Ambasada Nowej Zelandii w Polsce oraz Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.
 
 

10 stycznia

odbyła się sesja naukowa Mistrz - katedra - uniwersytet zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci Prof. Jana Czerkawskiego podczas której Halina Czerkawska przyjęła z rąk ks. prof. Stanisława Wilka Księgę Pamiątkową ku czci Profesora Jana Czerkawskiego. Po sesji miał miejsce wieczór wspomnień poświęcony Prof. Janowi Czerkawskiemu.

 
 

12 stycznia

Jasełka i spotkanie ze świętym Mikołajem dzieci pracowników KUL

dzieci pracowników KUL wystawiły Jasełka. Do występów przygotowali ich Jolanta Janson i Jarosław Figura.

 
 

14 stycznia
miała miejsce promocja pierwszego w Polsce zbioru kolęd polskich i hiszpańskich na gitarę w opracowaniu Andrzeja Ziółkowskiego. Organizatorzy: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski KUL oraz Koło Naukowe Studentów Historyków KUL.

 
  16 stycznia
na KUL-u gościł wicepremier, minister gospodarki RP Waldemar Pawlak. Wygłosił on prelekcję nt. Unia – Ekonomia
 
  18-25 stycznia
w ramach Tygodnia Ekumenicznego w kościele akademickim KUL podczas mszy św. o jedność gościli kaznodzieje z różnych wyznań chrześcijańskich: ks. Dariusz Chwastek, Kościół Ewangelicko-Augsburski; ks. Andrzej Gontarek, Kościół Polskokatolicki; pastor Jacek Duda, Zastępca Prezbitera Naczelnego Ewangelicznych Chrześcijan; ks. Marcin Gościk, Kościół prawosławny.
 
  24 stycznia
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał o. Antoni Mendrela OMI, były Prowincjał Prowincji Wniebowzięcia NMP Ojców Oblatów w Kanadzie, obecnie proboszcz Parafii Matki Boskiej w Toronto.
Decyzją Prezydenta RP o. Antoni Mendrela OMI został odznaczony za wybitne zasługi dla rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz za działalność na rzecz Polonii Kanadyjskiej.
 
  24-25 stycznia
odbył się II etap XXVI Olimpiady Języka Łacińskiego organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytut Filologii Klasycznej KUL.
 
  29 stycznia
miało miejsce uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Nadaniem tego tytułu KUL pragnął wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Profesora, który jako uczony, polityk i społecznik, wrażliwy i zatroskany, krytyczny, ale życzliwy, swym zaangażowaniem służy Polsce, nauce i prawdzie, a nade wszystko człowiekowi.