W dniu 17 stycznia 2008r. odbyło się spotkanie warsztatowe nt: 7 Programu Ramowego zorganizowane przez Dział Koordynacji Programów Europejskich.

W dniu 30 stycznia 2008r. dr Marcin Szewczak wziął udział w I części I posiedzenia Komitetu Monitorujacego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

W dniu 21 lutego2008r. dr Marcin Szewczak wziął udział w II części I posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

W dniach 5-6 marca 2008r. odbyła się konferencja nt: Edukacja dla wszystkich? w ramach projektu Per linguas mundi ad laborem-EQUEL.

W dniu 5 marca 2008r. dr Marcin Szewczak wziął udział w spotkaniu nt. funduszy europejskich na Wydziale Zamiejscowym KUL w Tomaszowie Lubelskim.
Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2008, godz. 13:39 - Marcin Szewczak