Prodziekan ds. studiów doktoranckich
ks. prof. dr hab. Marian Zając ogłasza
konkurs na stypendia doktoranckie
na rok akademicki 2017/2018

dla studentów doktorantów studiów stacjonarnych finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

Wypełniony wniosek wraz z opisanymi załącznikami (oryginały do wglądu) należy składać w Dziekanacie WT (pokój C-841) w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.

 

DO POBRANIA: 

regulamin

wzór wniosku

kryteria oceny

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017, godz. 11:12 - Ewa Zięba