Prorektor ds. studenckich przyznał stypendia doktoranckie

na rok akademicki 2017/2018

na podstawie list rankingowych sporządzonych przez

Doktorancką Komisję Stypendialną na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Listy rankingowe:

 

językoznawstwo I rok

 

literaturoznawstwo I rok

 

historia I rok

 

historia sztuki I rok

 

lista uzupełniająca I rok

 

 

językoznawstwo II-IV rok

 

literaturoznawstwo II-IV rok

 

historia II-IV rok

 

historia sztuki II-IV rok

 

lista uzupełniająca II-IV rok

 

W dniu 10.11.2017 r. o godz. 11.00 w sali GG-208 odbędzie się spotkanie Prorektora ds. studenckich z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie. Prorektor będzie osobiście wręczał decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018, godz. 14:10 - Joanna Wiatr