Podania w sprawie przyznania stypendium, zaopiniowane przez Dziekana, składa się w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych, p. CN-002A, do 15 października danego roku akademickiego.

 

 

Regulaminy stypendiów fundowanych

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Rektora KUL

 

Zestawienie stypendiów fundowanych, o które można ubiegać się w roku akademickim 2016/2017

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2016, godz. 13:36 - Aleksandra Wójcik