W latach 2008 i 2009 odbyłam zagraniczne wyjazdy naukowe, których celem było przeprowadzenie wykładów dla studentów wydziałów prawniczych. W ramach stypendium programu Erasmus, w 2008 r. przebywałam w Bratysławie, gdzie na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Comeniusa, przeprowadziłam cykl wykładów pt.: Court law in the Austrian annexed territory and in Poland in XVIII-XX centuries (wykłady dla studentów studiów doktoranckich oraz dla studentów III roku prawa). W 2009 r. odbyłam wyjazd naukowy na Wydział Prawa na Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, gdzie przeprowadziłam wykład The teaching of law in Poland in XIX/XX century (wykład dla studentów studiów doktoranckich).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 12:29 - Aleksandra Dziak