1. Stypendia fundowane – Formularz na stronie Studia/doktoranci

 

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów Formularze na stronie Studia/ Stypendia i sprawy socjalne

 

3. Granty z funduszy ministerialnych - dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, (oraz dla młodych pracowników naukowych), którzy mają zatwierdzone tematy we wniosku na działalność statutową na dany rok; do 35 roku życia; Formularze na stronie WNS/Doktoranci

- granty z głównej puli dotacji

- granty z rezerwy dziekańskiej

 

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017, godz. 15:34 - Maria Mazurek-Olszowa