1. Stypendium doktoranckie (rektorskie) - dla doktorantów studiów stacjonarnych, doktorant, ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 31 sierpnia w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium, przy czym kandydaci na studia doktoranckie składają wniosek o stypendium razem z dokumentami o przyjęcie na studia.
 2. Stypendium dla uczestników studiów doktoranckich z dotacji celowej (z funduszy ministerialnych), tzw. stypendium wydziałowe - dla doktorantów studiów stacjonarnych, wnioski składane do września br. (szczegółowe terminy zostaną podane w przyszłości).
 3. Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych/ stypendium projakościowe/ zwiększenie stypendium doktoranckiego - dla doktorantów studiów stacjonarnych, wnioski składane do 15.10. br.
 4. Stypendium Ministra  –  wszelkie informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Stypendia fundowane - podania w sprawie przyznania stypendium, zaopiniowane przez Dziekana, składa się w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych, p. CN-002A, do 15 października danego roku akademickiego. Szczegółowe informacje na stronie Działu Studenckich Spraw Socjalnych.
 6. Stypendium dla najlepszych doktorantów – dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wnioski składane do 30.09. br.
 7. Granty z funduszy ministerialnych - dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, (oraz dla młodych pracowników naukowych), którzy mają zatwierdzone tematy we wniosku na działalność statutową na dany rok kalendarzowy; do 35 roku życia
  - granty z głównej puli dotacji (wnioski składane ok.  IV-V danego roku)
  - granty z rezerwy dziekańskiej (wnioski składane ok. VI-IX danego roku)
  (szczegółowe terminy zostaną podane w przyszłości).

 Wzory wniosków/ regulaminy:

konkurs_na_granty_dla_mlodych_zestawienie_osiagniec.doc

regulamin konkursu na granty dla młodych.doc

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/konkurs_na_granty_dla_mlodych_zestawienie_osiagniec.doc

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/regulamin_stypendia_wydzialowe.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/stypendia_doktoranckie_regulamin.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/stypendia_projakosciowe_regulamin.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/stypendium_doktoranckie_wniosek_I_rok.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/stypendium_doktoranckie_wniosek_II-IV_rok.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/stypendium_projakosciowe_wniosek_I_rok.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/stypendium_projakosciowe_wniosek_II-IV_rok.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/stypendium_wydzialowe_zestawienie_osiagniec.odt

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/wniosek_-_stypendium_wydzialowe.pdf

spr_doktoranckie_stypendia_ogloszenia/wniosek_stypendium_dla_najlepszych_doktorantow_2016_zal.3.pdf

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017, godz. 08:40 - Maria Mazurek-Olszowa