1. Stypendium doktoranckie (rektorskie)
 2. Stypendium dla uczestników studiów doktoranckich z dotacji celowej (z funduszy ministerialnych), tzw. stypendium wydziałowe - dla doktorantów studiów stacjonarnych, wnioski składane do września br. (szczegółowe terminy zostaną podane w przyszłości).
 3. Stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych/ stypendium projakościowe/zwiększenie stypendium doktoranckiego
 4. Stypendium Ministra  –  wszelkie informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Stypendia fundowane
 6. Stypendium dla najlepszych doktorantów
 7. Granty z funduszy ministerialnych - dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, (oraz dla młodych pracowników naukowych), którzy mają zatwierdzone tematy we wniosku na działalność statutową na dany rok kalendarzowy; do 35 roku życia
  - granty z głównej puli dotacji (wnioski składane ok.  IV-V danego roku)
  - granty z rezerwy dziekańskiej (wnioski składane ok. VI-IX danego roku)
  (szczegółowe terminy zostaną podane w przyszłości).

 Wzory wniosków/ regulaminy:

konkurs_na_granty_dla_mlodych_zestawienie_osiagniec.doc

regulamin konkursu na granty dla młodych.doc

regulamin_konkursu_na_stypendia_ogloszenie_wniosek.odt

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017, godz. 14:08 - Maria Mazurek-Olszowa