Dwanaście osób,  zaangażowanych na różnych polach w działania na rzecz Uniwersytetu, zostało stypendystami Towarzystwa Przyjaciół KUL. Podczas spotkania 13 marca 2018 r. dyplomy laureatom wręczyli ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych KUL oraz ks. dr hab. Rafał Charzyński, Dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUL w obecności Dziekanów Wydziałów. Nagrodzeni studenci:

 1. Aya Lidia Al Azab
 2. Uliana Bila
 3. Karolina Ciepiela
 4. Michał Charewicz
 5. Kamil Chudzik
 6. Arkadiusz Czyżowski
 7. Tatsiana Ivashkevich
 8. Bartosz Kozioł
 9. Magdalena Kuzyk,
 10. Sebastian Kwiatek
 11. Krzysztof Ryszkiewicz 
 12. Agata Trytek

Studenci zostali docenieni m.in. za działalność w Teatrze ITP, Chórze Akademickim KUL, Akademickim Związku Sportowym oraz poprzez podejmowanie inicjatyw naukowych i kulturalnych odbywających się w ramach ich rodzimych Instytutów.

Stypendium dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Uniwersytetu zostało ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL i pochodzi ze środków przekazanych na ten cel przez członków stowarzyszenia, sympatyków i absolwentów Uniwersytetu, czyli właśnie Przyjaciół KUL. Jest przyznawane dwa razy w roku na okres jednego semestru.

 

Studentom gratulujemy otrzymanego wyróżnienia!

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 12:22 - Leszek Wojtowicz