Stypendia
 Baza danych - stypendia dla pracowników naukowych

STYPENDIA W RAMACH KUL
W ramach podpisanych umów bilateralnych uczelnia dysponuje aktualnie następującymi stypendiami w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich:
Belgia
Uniwersytet Katolicki w Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) - oferta stypendialna w trakcie negocjacji. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.
Włochy
Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) - 1 stypendium 10-cio miesięczne (możliwość podziału na dwa stypendia 5-cio miesięczne). Oferta dotyczy roku akademickiego 2005/2006
Uniwersytet w Perugii (Università per Stranieri di Perugia) - miesięczny kurs języka włoskiego do wykorzystania w miesiącach wakacyjnych roku akademickiego 2005/2006
Francja
Instytut Katolicki w Paryżu - 4 jednomiesięczne stypendia dla pracowników naukowych. Oferta do wykorzystania w roku akad. 2005/2006- okres wakacji nie jest brany pod uwagę.
Towarzystwo Przyjaciół KUL w Paryżu
oferuje stypendia na 6-tygodniowy kurs języka francuskiego (poziom dla zaawansowanych), prowadzony w Katolickim Instytucie w Paryżu oraz w Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne w terminie 1.07-15.08. 2006.
Wielka Brytania
Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie - 2,3,4 - tygodniowe pobyty w okresie wakacyjnym roku akad. 2005/2006
Warunki i tryb ubiegania się o stypendium
Prawo do ubiegania się o stypendium mają zatrudnieni w KUL etatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni a także pracownicy zakładów międzywydziałowych, służby bibliotecznej i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W wypadku młodszych pracowników, podanie powinno najpierw uzyskać akceptację bezpośredniego przełożonego.
Podanie o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą, pok. 203.
Termin składania podań o stypendia upływa w dniu 15 grudnia 2005
Po uzyskaniu stypendium pracownik powinien uzyskać urlop na czas wyjazdu. Po wykorzystaniu stypendium należy obowiązkowo w ciągu 2 tygodni od daty powrotu złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą pisemne sprawozdanie z pobytu stypendialnego.
Podanie o przyznanie stypendium wraz z załącznikami (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą, pok. 203.
Z wszelkimi pytaniami prosimy zgłaszać się do Biura Współpracy z Zagranicą