Oferta nr:331/2018

 

 

Typ oferty

(zaznaczyć „X”)

Praca stała

Praca dodatkowa
i czasowa

Praca za granicą

Staże

Praktyki studenckie

Wolontariat

x

 

 

 

 

 

Nazwa firmy

SUEZ - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Informacje
o firmie

Firma SUEZ - SAFEGE jest liderem w dziedzinie inżynieryjnych firm konsultingowych w Polsce i na świecie. Zaczynając od studiów w sektorze wodnym, przez 25 lat SAFEGE Polska stała się firmą specjalizującą się także w modernizacji linii kolejowych, publicznym i miejskim transporcie, infrastrukturze, budynkach, budowach dróg, odpadach i energii. Nasz szeroki zakres usług to także własne Biuro Projektowe. Zakres działalności firmy obejmuje głównie następujące usługi: nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, rozliczanie inwestycji, monitoring środowiskowy, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie, projektowanie, kosztorysowanie, konsultacje społeczne, pozwolenia i decyzje, wybór lokalizacji inwestycji, pomoc techniczna, inwentaryzacja i przeniesienie na środki trwałe.

Nazwa stanowiska

Asystent Inżyniera Kontraktu / Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości

Miejsce zatrudnienia

Lubartów, Lublin

Opis zadań

Wykonywanie administracyjno-biurowej asysty w zespole Inżyniera Kontraktu

Do zadań Asystenta będzie należało m.in.:

- Prowadzenie sekretariatu i administrowanie Biura Inżyniera w Lubartowie, w tym:

· przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji Kontraktu

· dekretowanie, sporządzanie, archiwizowanie dokumentacji budowy

· dbałość o właściwy bieg informacji pomiędzy członkami Zespołu Nadzoru, Wykonawcą Robót oraz Inwestorem

· wykonywanie innych typowych prac biurowych

- Pomoc w pracach takich jak:

· sporządzanie przejściowych świadectw płatności,

· sporządzenie raportów miesięcznych z działalności Inżyniera

· sporządzanie raportów miesięcznych z realizacji inwestycji

· sprawdzanie druków obmiarów robót

· sporządzanie dokumentacji fotograficznej postępu robót,

· sporządzenia końcowego świadectwa płatności,

· sporządzanie protokołów z Rad Budowy;

· sporządzanie protokołów z Rad Technicznych.

Wymagania
(wykształcenie, umiejętności, języki obce, itp.)

Doświadczenie – niewymagane –  decydująca może być chęć nabycia doświadczenia oraz umiejętność zdyscyplinowania się w pracy pod presją czasu.

Wykształcenie – techniczne lub ekonomiczne.

Umiejętności i kwalifikacje - znajomość podstawowej obsługi komputera (pakiet MS Office), czynne prawo jazdy kat. B.

Cechy – operatywność, samodyscyplina i umiejętność organizacji pracy, lojalność, umiejętność kształtowania i utrzymywania właściwych relacji pomiędzy współpracownikami oraz kontrahentami, otwartość na rozwój

Dodatkowe atuty – mile widziana podstawowa znajomość przebiegu procesu budowlanego, Prawa zamówień publicznych, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Warunki zatrudnienia (wynagrodzenie, rodzaj umowy, itp.)

Forma prawna zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony.

Wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia.

Termin rozpoczęcia:

-     od czerwca/lipca 2018 r. co najmniej do 31 października 2019 r. w pełnym wymiarze.

Wymiar pracy -  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

 

Dokumenty aplikacyjne

(CV, list motywacyjny itp.)

CV, mile widziany list motywacyjny

Należy przesłać na adres

joanna.lukaszuk@suez.com 

Data publikacji ogłoszenia

2018-06-06

Data ważności ogłoszenia

2018-07-20

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 14:00 - Olga Żarska-Stępień