Summarium 37 [57] (2008)

Summarium2008_001-216_Dieta.pdf PDF (2.47 MB)

ODCZYTY I MATERIAŁY ZAMÓWIONE

Z MYŚLĄ O 90-LECIU UNIWERSYTETU

 • Ks. Idzi RADZISZEWSKI, Uniwersytet Katolicki w Polsce [7-20]

 • Marian RADWAN SCJ, Od Akademii Duchownej w Petersburgu do Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie [21-36]

 • Grażyna KAROLEWICZ, Czy w okresie międzywojennym Katolicki Uniwersytet Lubelski miał charakter tylko regionalny? [37-46]

 • Grażyna KAROLEWICZ, Wizyta Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w świetle wspomnień studentów [47-54]

Z HISTORII

 • Mieczysław WIELICZKO, Działalność Biura Informacyjno-Prasowego w Rzymie w latach 1911-1919 w sprawie niepodległości Polski [55-64]

 • Roman DZWONKOWSKI SAC, Represje wobec duchowieństwa katolickiego w Białoruskiej SRS po II wojnie światowej [65-80]

 • Maria Barbara STYK, Jasełka księdza Leonarda Soleckiego z 1875 roku [81-90]

 • Tadeusz MALEC, Ksiądz Feliks Jan Frank - proboszcz rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pańskiego i Matki Bożej Różańcowej w Rachaniach w latach 1911-1918 [91-106]

U PODSTAW NAUK

 • Henryk PIERSA, Idee inspirujące twórców fizyki kwantowej [107-120]

 • Marcin TKACZYK, Czy logika jest nauką empiryczną? [121-136]

 • Stanisław MAJDAŃSKI, Szkic o logice ogólnej i usługowej, czyli o zespole dyscyplin logicznych [137-156]

SYLWETKI UCZONYCH

LAUREACI NAGRODY IM. KSIĘDZA IDZIEGO RADZISZEWSKIEGO

 • Abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus [159-162]

IN MEMORIAM

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Wiśniowski [163-165]
 • Prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec OP [167-170]
 • Prof. dr hab. Ewa Jabłońska-Deptuła [171-174]

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KUL (2008)

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku [177-191]
 • Działalność naukowa Towarzystwa Naukowego KUL
 • Posiedzenia Wydziałów i Komisji [193-196]
 • Projekty badawcze [197-204]
 • Działalność wydawnicza Towarzystwa Naukowego KUL
 • Spis publikacji [205-209]
 • Promocje, kiermasze, targi [211]

 

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 03:39 - Stanisław Sarek