The meeting was attended by: Prof. dr hab. Bogusław Marek mgr Anna Stawowy mgr Katarzyna Skalska Dr Ewa Domagała-Zyśk Dr Aleksandra Borowicz