SWOBODY PERSONALNE RYNKU WEWNĘTRZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC ZMIENIAJĄCEJ SIĘ SYTUACJI POLITYCZNO – GOSPODARCZEJ EUROPY

 

           

            Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera, ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Swobody personalne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno - gospodarczej Europy” organizowanej w dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim.

           

            Planowane przedsięwzięcie ma stanowić forum wymiany poglądów dotyczących ewolucji w pojęciu swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz ponownego spojrzenia na zasady wykonywania swobód rynku wewnętrznego, ze szczególnym zaakcentowaniem znaczenia przesłanek ograniczających ich urzeczywistnienie.

 

            Przedstawiona problematyka zostanie rozwinięta podczas obrad panelowych, których tematyka będzie koncentrowała się na następujących obszarach naukowych rozważań:

  1. Pojęcie swobód personalnych rynku wewnętrznego Unii Europejskiej;
  2. Prawo pobytu jako prawo podstawowe obywatela Unii Europejskiej;
  3. Wykładnia przesłanek porządku i bezpieczeństwa publicznego w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej;
  4. Wartości konstytucyjne państw członkowskich jako podstawa ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej;
  5. Wpływ doktryny wymogów imperatywnych na wykonywanie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej;
  6. Zasady ograniczenia praw podstawowych w systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej;
  7. Klauzule ochronne a realizacja swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

           

            Organizatorzy gwarantują wydanie monografii w języku angielskim, zawierającej artykuły przygotowane przez uczestników konferencji (warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji).

            Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad interesującym nas zagadnieniem.

           

            Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 22:06 - Paweł Wojtasik