Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera, ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Swobody personalne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno - gospodarczej Europy organizowanej w dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim.

Zob. więcej...

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 22:11 - Paweł Wojtasik