Katedra Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera, ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Swobody personalne rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy organizowanej w dniu 2 grudnia 2016 roku w Collegium Iuridicum KUL.

Zob. więcej...

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016, godz. 18:01 - Paweł Wojtasik