Który zapis jest poprawny: "sylabus" czy "syllabus"?

 

Słownik języka polskiego PWN obie formy zapisu uznaje za poprawne.  

Kiedy do języka polskiego zapożyczamy słowo obce, stopniowo zaczyna ono przystosowywać się do reguł odmiany i pisowni polskiej. Wyraz sylabus/syllabus jest notowany w słownikach języka polskiego w różnych znaczeniach. Wygląda na to, że do naszego języka został zapożyczony kilkakrotnie: najpierw bezpośrednio z łaciny, a w ostatnio z języka angielskiego jako 'program nauczania'. W tym ostatnim znaczeniu najczęściej jest spotykany w zapisie z podwójnym l (syllabus) zgodnie z ortografią angielską. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, by pisać go według polskiej ortografii z jednym l (sylabus), zwłaszcza że już wcześniej taki zapis został usankcjonowany.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2010, godz. 07:10 - Natalia Sosnowska