IMG_7560.JPG


Absolwent studiów I stopnia
w zakresie wiedzy o teatrze
jest przygotowany do:

- podjęcia studiów II stopnia,
- pracy w teatrach i instytucjach kultury,
- pracy w prasie teatralnej i kulturalnej,
- pracy w placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne,
- pracy w instytucjach kultury i agendach administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej,
- pracy w placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne,
- wykonywania pracy instruktora teatralnego,
- wykonywania pracy animatora kultury w instytucjach kultury i edukacji, w których niezbędne są kompetencje teatrologiczne i kulturoznawcze,
- pracy w szkolnictwie (po ukończeniu dodatkowo specjalizacji pedagogicznej).

murzyn01.jpg

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2014, godz. 11:14 - Mariusz Lach