Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA uzyska wiedzę i umiejętności:

  • w zakresie archiwistyki, tj. zasad i metod gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania dokumentacji;
  • związane z obsługą aplikacji przydatnych do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • związane z obsługą programów tekstowych i graficznych, programów do przygotowania prezentacji multimedialnych, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych;
  • w zakresie prawa administracyjnego;
  • zarządzania instytucją oraz zasobami ludzkimi;
  • z zakresu finansowych podstaw działania jednostek organizacyjnych oraz podstaw komunikacji społecznej;
  • związanych z historią i historią ustroju tak państwowego, jak też kościelnego.

STRONA GŁÓWNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

PROGRAM STUDIÓW

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

WARUNKI REKRUTACJI


DO POBRANIA
PLAKAT          FOLDER
Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2014, godz. 00:12 - Tomasz Nowicki