Sylwetka absolwenta w zakresie Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości

 

 W zakres studiów oprócz kształcenia podstawowego psychologicznego wchodzą działy kształcenia umożliwiające zdobycie przez absolwenta studiów, w zakresie takich kompetencji jak:

 • rozwiązywanie konfliktów

 • zarządzenie zasobami ludzkimi

 • selekcja pracowników

 • doradztwo w zakresie kariery zawodowej

 • techniki negocjacji

 • rozwiązywanie problemów osobistych

 • program wspierania pracowników (EAP)

 • public relations i komunikacja w organizacji

 • umiejętności trenera szkoleń grupowych

 • umiejętności potrzebne do skutecznej promocji firmy

 • marketing

 • psychologia i socjologia reklamy

 • psychologia komunikacji społecznej

 • psychologia zarządzania

 • psychologia rynku pracy

 • kształtowanie wizerunku firmy

 • psychologia inżynieryjna i bezpieczeństwa pracy

 • przekwalifikowanie pracowników na inne stanowiska pracy

 • pomoc psychologiczna w efektywnym wykorzystywaniu czasu
  wolnego od pracy

 • przygotowanie pracowników (głównie mężczyzn) do przejścia na emeryturę.

                          W obecnym czasie jest ogromne zapotrzebowanie na psychologów, którzy by mogli wspomóc działalność firm, korporacji, organizacji oraz różne stanowiska pracy. Absolwenci będą w pełni gotowi do pełnienia funkcji: konsultantów, psychologów pracy, specjalistów rynku pracy, specjalistów marketingu, reklamy i zarządzania kadrami. Ponadto będą przygotowani do samodzielnej aktywności ekonomicznej, objęcia stanowisk kierowniczych, funkcji doradców i trenerów. Studia dają szansę na pracę w biurach pośrednictwa pracy, w agencjach pośredniczących w poszukiwaniu pracowników, firmach konsultingowych oraz w administracji publicznej.

                        Absolwent psychologii biznesu i przedsiębiorczości będzie również dysponować szerszymi kompetencjami w zakresie psychologii zawodu kierowcy oraz innych zawodów komunikacyjnych (szerzej z psychologii transportu). Nasz Uniwersytet jest w stanie zaoferować unikalną w tym zakresie specjalizację - psychologię pilotów.

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2011, godz. 14:14 - Karol Goral