XXIV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM ARYSTOTELESOWSKIE

 

Główne pojęcia filozofii Arystotelesa

 

Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-11 listopada 2012

 

Piątek 9.11.2012

 

godz. 16.00 Otwarcie Sympozjum

 

16.10 Arystotelesa koncepcja dialektyki – dr Paweł Gondek (KUL)

 

16.30 Miejsca wspólne, czyli o sylogizmach dialektycznych na podstawie „Topik“ Arystotelesa 

 

– Ryszard Bobrowicz (UW)

 

16.45 Refleksje nad arystotelesowskim i cycerońskim podejściem do retoryki

 

– mgr Mateusz Kulczycki (KUL)

 

17.00 Typy audytorium według Arystotelesa – Weronika Winiarczyk (KUL)

 

17.15 Teoria poznania w ujęciu Arystotelesa – mgr Szymon Góra (KUL)

 

17.30 Koncepcja idei Arystotelesa i Husserla – przyczynek do analizy porównawczej

 

– mgr Wit Wawrzyniak (KUL)

 

17.45 Dyskusja

 

18.00 Kolacja

 

19.00 Dyskusje przy kawie i herbacie

  

Sobota 10.11.2012

 

8.00 Śniadanie

 

9.00 Arystoteles i demokracja– prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)

 

9.30 Próba egzemplifikacji aktualności założeń pedagogicznych Arystotelesa: pojęcie naturalnych kręgów wychowawczych – mgr Natalia Rapa (KUL)

 

9.45 Koncepcja państwa idealnego Arystotelesa w kontekście polityczno-społecznym starożytnej Grecji – mgr Adam Orlik (UMCS)

 

10.00Koncepcja państwa u Arystotelesa – mgr Karina Gaik (KUL)

 

10.30 Dyskusja

 

11.00 Przerwa na kawę

 

11.15 Różnice i podobieństwa w koncepcji prawa w państwie Platona i Arystotelesa

 

– mgr Kamila Kuźmińska (UMCS)

 

11.30 Arystotelesowskie bonum commune w Konstytucji RP – mgr Łukasz Bacza (KUL)

 

11.45 Arystoteles vs. Konfucjusz - refleksje dotyczące państwa w perspektywie prawno-filozoficznej

 

– mgr Agata Grabowska (KUL)

 

12.00 Arystotelesowskie pojęcie ekonomiki a współczesne pojęcie ekonomii – mgr Arkadiusz Błachut (KUL)

 

12.15 Odwzorowanie myśli Arystotelesa we współczesnych realiach rynków finansowych

 

– mgr Grzegorz Boguta (UMCS)

 

12.30 Dyskusja

 

13.00 Obiad

 

14.00 Arystotelesowska koncepcja „dynamis“ a wybrane współczesne teorie działania

 

– Anna Pachowska (UW)

 

14.15 Pojęcie cnoty u Arystotelesa – mgr Iwona Krawczyńska (KUL)

 

14.30 Kilka uwag o przyjaźni u Platona i Arystotelesa – dr Zbigniew Pańpuch (KUL)

 

14.45 Dyskusja

 

15.00 „Sophia“ i „philosophia“ w rozumieniu Arystotelesa – dr Arkadiusz Gudaniec (KUL)

 

15.15 Blaski i cienie arystotelesowskiej metody naukowej – mgr Piotr Biłgorajski (KUL)

 

15.30 Filozofia Arystotelesa a naturalizm – mgr Błażej Gębura (KUL)

 

15.45 Dyskusja

 

16.00 Metafizyka a fizyka: jedna czy dwie interpretacje rzeczywistości w myśli Arystotelesa?

 

– ks. dr Tomasz Duma (KUL)

 

16.15 Poznawalność rzeczy jednostkowych według Arystotelesa – mgr Paulina Sulenta (KUL)

 

16.30 Relacja Boga ze światem według Arystotelesa – mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS)

 

16.45 Dyskusja

 

17.00 Spacer po Kazimierzu

 

19.00 Kolacja

 

20.00 Dyskusje perypatetyckie

 

 

Niedziela 11.11.2012

 

8.00 Msza św.

 

9.00 Śniadanie

 

9.30 Poetyka Arystotelesa a współczesne dyskusje nad istotą literatury – Jolanta Prochowicz (KUL)

 

9.45 Poetyka Arystotelesa a literatura science fiction – mgr Sylwia Wilczewska (KUL)

 

10.00 „Nowa“ czy „stara“ retoryka? Próba analizy porównawczej koncepcji retoryki w ujęciu Arystotelesa i Chaima Perelmana – mgr Joanna Kiereś-Łach (KUL)

 

10.15 Pathos w retoryce Arystotelesa – dr Maria Joanna Gondek (KUL)

 

10.30 Kilka uwag o inspiracjach arystotelesowskich w filozofii techniki – mgr Tomasz Łach (KUL)

 

10.45 Dyskusja

 

11.00 Lubelska Szkoła Filozoficzna i jej mistrzowie:

 

Mieczysław A. Krąpiec jako Arystoteles XX wieku – ks. profdr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)

 

Jan Paweł II w Lubelskiej Szkole Filozoficznej – s. profdr hab. Zofia J. Zdybicka (KUL)

 

12.30 Dyskusja

 

13.00 Obiad

 

14.00 Zakończenie Sympozjum – prof. dr hab Włodzimierz Dłubacz

 

 

 

XXIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM ARYSTOTELESOWSKIE

Główne problemy filozofii Arystotelesa

Kazimierz Dolny nad Wisłą, 4-6 listopada 2011


Piątek 4.11.2011 r.

16.00 Otwarcie sympozjum – Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

16.15 Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz – Przyjaźń jako najwyższa forma miłości

16.45 Dr Paweł Gondek – Uwagi na temat Arystotelesa definicji retoryki

17.00 mgr Joanna Kiereś-Łach – Czy Arystoteles byłby dobrym coachem?

17.15 Dyskusja

18.00 Kolacja

Sobota 5.11.2011 r.

8.00 Śniadanie

9.00 mgr Anna Gołębiewska – Arystoteles jako pedagog. Współczesne odniesienia

starożytnej filozofii wychowania: pedagogika przeżyć.

9.15 mgr Mateusz Kiereś – Arystoteles i jego rola w filozofii klasycznej w ujęciu Henryka

Romanowskiego

9.30 Dyskusja

9.45 mgr Tomasz Łach – Arystoteles a filozofia techniki

10.00 mgr Arkadiusz Błachut – Pojecie racjonalności w filozofii Arystotelesa

10.15 Dyskusja

10.30 Przerwa na kawę

11.15 mgr Justyna Gnyś – Koncepcja podmiotu myślenia w filozofii Arystotelesa

11.30 mgr Szymon Góra – Arystotelesa koncepcja prawdy praktycznej na przykładzie

przyjaźni

11.45 mgr Piotr Biłgorajski - Kiedy powiem sobie dość? - Arystoteles i granice

odpowiedzialności moralnej

12.00 Dyskusja

13.00 Obiad

14.00 mgr Wit Wawrzyniak – Schemat kategorii Arystotelesa a Husserla próba porównania

14.15 mgr Michał Buda – Pojęcie materii pierwszej i drugiej w filozofii Arystotelesa i

Leibniza

14.30 lic. Klara Tomaszek – Pojęcie zdrowego rozsądku w filozofii Arystotelesa

14.45 Dyskusja

15.00 mgr Grzegorz Boguta – Echa poglądów Arystotelesa w dzisiejszych naukach

politologicznych.

15.15 Piotr Marszałek – Aktualność Retoryki Arystotelesa

15.30 Dyskusja

15.45 mgr Agnieszka Kaźmierczak - Koncepcja państwa w myśli Arystotelesa

16.00 Dr Zbigniew Pańpuch - Koncepcja polityki w myśli Arystotelesa

16.15 Dyskusja

18.00 Kolacja

Niedziela 6.11.2011 r.

9.00 Śniadanie

10.00 Ks. dr Tomasz Duma - Problem formy substancjalnej w metafizyce Arystotelesa

10.15 lic. Magdalena Rudzińska – Prywatność a filozoficzne koncepcje człowieka

10.30 lic. Aneta Krawczyk – Pojęcie duszy ludzkiej u Arystotelesa

10.45 Dyskusja

11.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad – Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

12.00 Obiad

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2013, godz. 09:38 - Mateusz Kulczycki