Collegium Bobolanum

we współpracy z

Katedrą Gospodarki Opartej na Wiedzy 

zaprasza na

 

 

     OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

z cyklu: Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia

 „Wojny i konflikty zbrojne”

 

Jest to kolejne z cyklu studenckich sympozjów poświęconych problematyce współczesnego postrzegania bezpieczeństwa z perspektywy realnych i potencjalnych wyzwań oraz zagrożeń.

Zasadniczym celem tegorocznego spotkania będzie wieloaspektowa analiza przyczyn, przebiegu oraz skutków wojen i konfliktów zbrojnych zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Ważnym kierunkiem badawczej refleksji będzie odniesienie się do kwestii utrzymania i ochrony pokoju, działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową oraz poszczególne państwa na rzecz ochrony ludności cywilnej w trakcie konfliktów zbrojnych. W trakcie sympozjum zostaną także podjęte próby wskazywania możliwości zapobiegania i likwidacji negatywnych skutków,  jakie generują wojny i konflikty zbrojne.

 

Sympozjum odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Collegium BOBOLANUM w Warszawie ul. Rakowiecka 61

Początek godz.: 10.00

Rejestracja od godz.: 9.00

 

Zgłoszenia uczestników do 28.02.2018 r. oraz pytania prosimy kierować na adres: dyrczkatarzyna(at)gmail.com

 

Udział w konferencji jest bezpłatny formularz_zgłoszenia

Autor: Kinga Machowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2018, godz. 17:55 - Kinga Machowicz