W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową - Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Jego inauguracja odbędzie się 8 XII 2015, a zakończy 20 XI 2016.

 

 

W związku z tym wydarzeniem zapraszamy do udziału w ogólnopolskim sympozjum naukowym, pt. "Sakramentalny wymiar miłosierdzia", które odbędzie się na KUL 17 XI 2015.

Sympozjum organizuje Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL.

 

 

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015, godz. 08:58 - Andrzej Megger