sztuka_ponad_granicami_-_program_kul_sympozjum_sztuka-1240

 

 

W dniach 1-2 marca 2018 r. w KUL odbędzie się sympozjum:

Sztuka ponad granicami. Instytucje i artyści: austriaccy, czescy, polscy i węgierscy w XIX i XX wieku(program w załączniku, obrady gmach CTW, s. 216).

Spotkanie będzie poświęcone intensywnym i/lub długotrwałym związkom twórców z instytucjami i środowiskami artystycznymi poza własnym etnosem w 19. i 20.wieku. Analizie skutków tych działań najczęściej ukierunkowanych ze wschodu na zachód Europy towarzyszyć będą refleksje dotyczące rzadko omawianych inicjatyw twórczych skierowanych w kierunku odwrotnym. Tematyka referatów obejmuje: kształcenie i pracę polskich artystów w zagranicznych akademiach (Paryż, Wiedeń, Monachium), nieznane aspekty międzynarodowej współpracy indywidualnej i stowarzyszeń artystycznych (polskich, czeskich i węgierskich). Kontekstem tych rozważań będą dychotomie narodowo-kulturowej identyfikacji i zmienna polityka kulturalna Austrii, Prus i Francji, co warunkowało wiele działań twórców.

 

Organizatorki:

dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL - Instytut Historii Sztuki KUL

Eliza Ptaszyńska - Muzeum Okręgowe w Suwałkach

 

 

sztuka_ponad_granicami_-_program_kul_sympozjum_sztuka-2a

 

 

sztuka_ponad_granicami_-_program_kul_sympozjum_sztuka-2b

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018, godz. 08:45 - Ireneusz Marciszuk