Sympozjum z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”

Sympozjum Tomasz z AkwinuKatedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zapraszają na XX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r.  o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114. Temat tegorocznego sympozjum brzmi: Św. Tomasz z Akwinu i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Z okazji dwudziestolecia powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu-Oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino.

 

Celem debaty naukowej jest ukazanie uniwersalności i aktualności myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat jest dwudziestoletnia rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu - międzynarodowego oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Podczas debaty zostaną podjęte zagadnienia, które ukazują punkty zwrotne w filozoficznym rozumieniu świata, człowieka i Boga, jakie dokonały się za sprawą św. Tomasza z Akwinu. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017, godz. 14:28 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-11-08