KATOLICKI  UNIWERSYTET  LUBELSKI  JANA  PAWŁA  II
kurier.jpg

Instytut Historii KUL
zaprasza Maturzystów na


Warsztaty
Historyczne 2012
3 - 31 marca


HISTORIA MOJA PASJA - czyli o sensie poznawania historii


Historia w każdym wymiarze jest refleksją nad przeszłością. To nie tylko jedna z najstarszych dyscyplin naukowych, ale również fundament naszych poszukiwań odpowiedzi na pytanie „Kim jesteśmy?”.

By na nie odpowiedzieć, historia odwołuje się do tego, co pewne i nieodwracalne, czyli do przeszłości. Zawsze jednak punktem wyjścia i punktem dojścia w refleksji historycznej jest teraźniejszość i nasza egzystencja „tu i teraz”.

Historia jest więc jednym z filarów humanistycznego myślenia i wykształcenia.Dlatego Instytut Historii KUL pragnąc przybliżyć ten wyjątkowy kierunek studiów,
organizuje już drugą edycję Warsztatów Historycznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Każde sobotnie spotkanie będzie mieć temat przewodni:
  • 3 marca: O źródłach naszej cywilizacji
  • 10 marca: Czas i miejsce - fundamenty historii
  • 17 marca: O wojnach, bitwach i ich bohaterach
  • 24 marca: Historia ludzi - ludzie w historii
  • 31 marca, cz. I: Historia na tropie mitów i legend
  • 31 marca, cz. II: Jak zdać maturę z historii

AKTUALNOŚCI REKRUTACYJNE:


Specjalności na kierunku HISTORIA

  • na studiach I stopnia: 1. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; 2. medioznawstwo historyczne; 3. ochrona dziedzictwa kulturowego; 4. specjalizacja pedagogiczna.
  • na studiach II stopnia: 1. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; 2. wiedza o społeczeństwie z modułem pedagogiczno-dydaktycznym; 3. historia i społeczeństwo z modułem pedagogiczno-dydaktycznym.
  • specjalizacje dodatkowe: 1. geoinformacyjna; 2. wojskowo-historyczna; 3. społeczeństwo i kultura Europy Środkowo-Wschodniej: Medieuropeistyka.

Nowy kierunek studiów KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KRAJOBRAZOWA
Instytut Historii KUL uruchamia nowy kierunek studiów. W ramach krajoznawstwa i turystyki krajobrazowej studenci zdobywać będą gruntowną wiedzę na temat dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka, by w późniejszej pracy profesjonalnie pokazywać i wyjaśniać innym otaczającą rzeczywistość.

warszt.jpg
Więcej informacji:www.kul.pl/dlaszkol
JJeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera wyślij e-mail na adres: newsletter@kul.pl
Dział Informacji i Promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 29.02.2012