szkolenia_pasOdbędą się dwie edycje szkoleń, każda z nich obejmuje przeprowadzenie dwóch szkoleń w semestrach zimowych. Proponowane zajęcia to: „Polskie know how”; „Historia Polski w pigułce”; „Niepodległość – dlaczego tak cenna ?”„Mozaika narodów i religii, czyli Polska wielu kultur”, „Lublin wielu kultur”, „Polska droga do demokracji”, „Polskie święta i tradycje”. W ramach tego działania studenci zostaną zabrani również na wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej, Kazimierza Dolnego i na Roztocze. Działanie jest realizowane przez Uniwersytet Otwarty KUL.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016, godz. 11:28 - Anna Kowalczyk