jezykoweZajęcia dla cudzoziemców z języka polskiego jako obcego prowadzone będą przez lektorów z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania. Zajęcia zostaną zorganizowane w dwóch edycjach. Działanie jest realizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016, godz. 11:29 - Anna Kowalczyk