miekkieZajęcia zostaną zorganizowane dla dwóch grup w dwóch edycjach. Tematyka zajęć będzie dotyczyła technik pamięciowych, umiejętnego zarządzania czasem, kreatywności, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), autoprezentacji, zasad savoir-vivre’u, identyfikacji potencjału zawodowego, sposobów wyznaczania ścieżek zawodowych. Działanie jest realizowane przez Uniwersytet Otwarty KUL.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017, godz. 08:58 - Kamil Dębiński