Program studiów podyplomowych został pomyślany jako  rozszerzenie procesu kształcenia w zakresie studiów uniwersyteckich z historii sztuki, przede wszystkim jako podyktowane bieżącymi potrzebami uzupełnienie zakresu zajęć praktycznych umożliwiających orientację w charakterze aktualnych przemian sztuk wizualnych. 

Program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia poświęcone dziejom mecenatu artystycznego i kolekcjonerstwa, historii i narodzinom współczesnych instytucji życia artystycznego, wystawiennictwa, dziejom kształtowania się krytyki artystycznej i handlu dziełami sztuki. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z rozmaitymi narzędziami i formami popularyzacjami sztuki (piśmiennictwo, media fotograficzno-filmowe, elektroniczne itp.). Głównym elementem programu będą jednak warsztaty, podczas których nabyta wiedza historyczno-teoretyczna zyska praktyczny wymiar i sprawdzian.

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub artystycznych.

 

Dzięki rozbudowanym zajęciom o charakterze warsztatowym absolwent studiów "Sztuka i komunikacja społeczna" zyska praktyczną umiejętność popularyzacji wydarzeń życia artystycznego za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjno-elektronicznych, co umożliwi mu podejmowanie pracy dziennikarskiej. Jednocześnie rozbudowany program związany z historią mecenatu, kolekcjonerstwa i wystawiennictwa umożliwi przygotowanie kuratorskie. Prowadzone w ramach studiów zajęcia dają możliwość swobodnego posługiwania się współczesnym aparatem badawczym, a także otwarte, wieloaspektowe analizowanie poszczególnych dzieł sztuki. W efekcie wiedza o współczesnych przejawach sztuk wizualnych oraz sposobach funkcjonowania instytucji artystycznych pozwoli – przede wszystkim jako potencjalnemu popularyzatorowi, kuratorowi wystaw, rzeczoznawcy domów aukcyjnych – profesjonalnie współtworzyć charakter obecnego art world’u.

 

Studia trwają 2 semestry. Opłata za semestr wynosi 1300 zł.

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2013, godz. 14:29 - Ireneusz Marciszuk