Sztuka w kulturze współczesnej

14 grudnia 2011 r. Katedra Teorii Kultury i Sztuki oraz Katedra Literatury Modernizmu zapraszają na konferencję z cyklu Sztuka w kulturze współczesnej pt. Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej. Konferencja odbędzie się w Instytucie Kulturoznawstwa KUL.
 
Przedmiotem namysłu będzie przestrzeń pomiędzy granicznymi postawami twórców, które określić można jako prawdziwe oraz jako odgrywające rolę. Powiązania mieszczące się w tej przestrzeni są niezwykle złożone i często ukryte, co dziś podkreślają zwłaszcza studia performatywne. Dostrzeżenie ich, próby określenia, rozróżnienia oraz typologii mogą przyczynić się do oswojenia i zdystansowanego przeżywania różnorodnych przejawów kultury współczesnej. Rozważania tytułowego problemu wymagać będą zarówno podejść przedmiotowego, jak i metaprzedmiotowego, „materiału” działającego twórcy, jak i metod proponowanych przez nauki zajmujące się szerokim wachlarzem problemów postaw osobowych.

 

Program

 • 9.00 Otwarcie konferencji, Ks. Stanisław Janeczek, Dziekan Wydziału Filozofii  KUL

9.15-10.45

 • Andrzej Niemczuk (UMCS), Filozoficzna analiza ideału autentyczności.
 • Witold M. Nowak (URz), Co to znaczy wieść swoje życie: narracja, autentyczność i wzory osobowe.
 • Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL), Profesor Michał Siedlecki: między nauką a kulturą.
 • Izabela Skrobak (UŚ), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego twórczość w służbie prawdzie i "z potrzeby
  prawdy" (w optyce chrystologii kultury).
  • Dyskusja
  • Przerwa kawowa

11.00-12.50

 • Marta Czemarmazowicz (UW), „Szkice historyczne” Zbigniewa Kruszyńskiego jako fakto-fikcyjna gra z językiem PRL.
 • Tomasz Kukołowicz (UW),  Strategie realizacji autentyczności na wolnym rynku na przykładzie działalności artystycznej Mirosława Bałki i Leszka Kaźmierczaka (Eldo).
 • Adam Jarosz (UG), Miedzy szczerością intencji a autentycznością egzystencji ludzkiej: próba modelizacji autentycznej postawy twórczej w świetle psychologii humanistycznej.
 • Magdalena Długosz  (UMCS), Oskar Kokoschka - autokreacja w poszukiwaniu prawdy.
 • O. Andrzej Derdziuk (KUL), Autentyzm jako życie w prawdzie.
  • Dyskusja
  • Przerwa kawowa

13.10-14.40

 • Łucja Demby (UJ), Geniusze i kabotyni. Mit artysty w „z biegiem lat, z biegiem dni” Andrzeja Wajdy.
 • Krzysztof Solarewicz (UWr), Serial jako źródło wiedzy naukowej. David Simon i "The Wire".
 • Irena Chawrilska (UG), Kategoria doświadczenia a dzieła hybrydyczne.
 • Aleksandra Gurska, Maja Piotrowska-Tryzno (UW), Autonomia twórcy w przemyśle kulturowym - analiza postaw twórczych A. Warhola i D. Hirsta w kontekście wybranych aspektów filozofii współczesnej.
  • Dyskusja
  • Przerwa obiadowa

15.10-16.40

 • Małgorzata Abassy (UJ), Problem autentyczności w kontekście wzorów kultury. Przypadek Rosji.
 • Agata Krzywdzińska (UJ), Prawdziwość wizerunku Rosji w polskich tygodnikach opinii.
 • Katarzyna Kosowska (UJ), Instytutka XX wieku - Lubow Szaporina.
 • Radosław Sławomirski (UJ), Wymiar prawdy w tekstach bardów rosyjskich.
  • Dyskusja
  • Przerwa kawowa

17.00-18.50 Sesje panelowe

PANEL I

 • Joanna Kiereś-Łach (KUL), „Być albo nie być” - monolog Hamleta miejscem ewokowania wyborów moralnych.
 • Piotr Bordzoł (KUL), Między autentycznością a udawaniem, Filmowa prowokacja Banksy'ego.
 • Joanna Sosnowska (KUL), Poza prawdą. Mockumentaries – dokumentalna opowieść o fikcji.
 • Cezary Hunkiewicz (KUL), Keep it real. Operacjonalizacja pojęcia autentyczności w (tzw.) sztuce ulicznej na przykładzie graffiti.
 • Anna Kawalec (KUL), Autentyczność i gra w teatrze Jerzego Grotowskiego
  • Dyskusja

PANEL II

 • Justyna Rynkiewicz (UMCS), Autentyczność w filozofii egzystencjalnej.
 • Robert Jęczeń (UMCS), Witkacy jako mistyfikator.
 • Dominik Maiński (KUL), Swoboda i ograniczenia postaw twórczych projektantów polskich monet i medali po 1945 roku.
 • Joanna Lekan-Mrzewka (KUL), „Z pamiętnika” S. W. Reymonta – prawdziwe porachunki ze złudzeniami Młodej Polski.
 • Anna Wietecha (UW), Bolesława Prusa „Podwójny człowiek” w poszukiwaniu drogowskazów autentyczności.
  • Dyskusja

18.40

 • Teresa Pękala (UMCS), O niektórych formach współczesnego teatru życia codziennego.
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2013, godz. 17:31 - Andrzej Zykubek